Něco o nás

Organizování komunit je, budování struktury, založené na posilování základních práv komunity a budování vůdčích kvalit v komunitách. Tito organizátoři musí mít s komunitou úzké vazby a tito organizátoři musí pocházet z komunity.

 

 

Začali jsme v roce 2014 kampaní na de-segregaci škol v Ostravě v České republice. Byli jsme pouze tři organizátoři a dosáhli jsme dobrých výsledků. Náš tým místních organizátorů také zjistil, že nejúčinnějším nástrojem vedoucím ke změně stávajícího vzdělávacího systému je skupina oprávněných a plně informovaných Romských rodičů, kteří jsou nejen schopni obhajovat za práva svých dětí, ale společně bojovat proti diskriminačnímu a segregačnímu vzdělávacímu systému v Ostravě.

To je potenciál, kterým lze dosáhnout strukturální změny stávajícího vzdělávacího systému v České republice (spolu s advokacií na legislativní úrovni).

Takže v příštím roce 2015 jsme změnili stávající metodu „Organizování a akce, vedoucí ke změně“ z Harvardské Kennedy School a v souvislosti s místními podmínkami ve vyloučených lokalitách Ostravy jsme organizovali romské rodiče se zaměřením na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání a výsledkem je vytvoření  romského rodičovského sdružení 150 romských rodičů, kteří jsou schopni vést samostatně kampaně s cílem uzavřít  segregované třídy. Tito rodiče pracovali jako dobrovolníci, u kterých jsme postupně budovali kapacity potenciálních lídrů a  tito rodiče si ve volbách, které se konaly tento rok 2017, zvolili své zástupce, kteří povedou proces registrace spolku.

Zjistili jsme, že když se tyto matky pravidelně scházejí s námi a podílejí se na aktivitách kampaně, mají pocit, že jsou přínosem pro komunitu a mění tímto stereotyp romské ženy, která jenom vaří, uklízí a pečuje o děti. Účast v kampani jim přináší nejen zdroj informací, které potřebují, ale také vytváří jejich osobní rozvoj a smysl pro důležitost a smysluplnost.